کد خبر: ۷۰۹۲۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۲ 29 January 2019

به گزارش تابناک کرمان، دستاوردهای انقلاب اسلامی از زبان امام خمینی(ره) بدین شرح هستند:

الف) حوزه‌ی معنويت و اخلاق
1. شجاعت
شما ملاحظه كرديد كه يك تحول بزرگ روحی كه در ايران پيدا شد بالاتر از اين فتحی بود كه كردند و آن تحول روحی اين بود اين تحول روحی، آن خوفی كه از پاسبان بود متبدل شد به يك شجاعتی كه از تانك نترسيدند. همان آدمی كه از آن چوبی كه دست پاسبان بود می‌ترسيد، همان آدم آمد در خيابان مشتش را گره كرد و حمله كرد به تانك و كشته هم شد اما حمله كرد به تانك!
2. شهادت طلبی
در ملت ما يك تحولی حاصل شد كه آن تحول سابقه نداشت آن تحول اينطور بود كه شهادت را برای خودشان فوز عظيم می‌دانستن. اين رمز پيروزی بود كه همان‌طوری كه در صدر اسلام مسلمين با اين رمز پيش بردند، ملت ما هم با اين رمز پيش برد و با اين رمز است كه ملت‌ها می‌توانند پيش ببرند.
3. ايثار و نوع‌دوستی
تحول ديگری كه پيدا شد، امروز يك دسته از جوان‌ها، زن و مرد، از اروپا آمدند پيش من و آنها گفتند ما آمديم برای اينكه در روستاها برويم و به مردم خدمت بكنيم. جوان‌های كه سابق در مسائل ديگر فكر می‌كردند امروز در اينجور مسائل فكر می‌كنند. می‌آيند، از اروپا می‌آيند، از خارج می آيند، زن و مردشان می‌آيد برای اينكه در روستاها بروند كمك كنند به روستايی‌ها
4. حضور ملت در صحنه
ما اگر فايده‌‌ای از اين جمهوری اسلامی نداشتيم، الا همين حضور ملت به همه قشرهايش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، اين يك معجزه‌ای است كه جای ديگر من گمان ندارم تحقق پيدا كرده باشد و اين يك هديه الهی است كه بدون اينكه دست‌های بشر در آن دخالت داشته باشند، خدای تبارك و تعالی به ما اعطا فرموده است
5. بالارفتن بینش سیاسی
مردمی كه فكر در امور مملكتی نمی‌كردند، حالا جوان‌ها، بچه‌ها، زن‌ها، مردها مسائلی كه در مجالسشان طرح می‌شود مسائل روز است و قبلا اصلاً اين مطلب هيچ نبود.
6. نجات از انحطاط فرهنگی و اخلاقی
آن چيزی كه به ملت ما خدای تبارك و تعالی عنايت فرموده است بسيار است، از آن جمله نجات از انحطاط فرهنگی و اخلاقی و وصول به مراتبی از مراتب اخلاق و فرهنگ و پيروزی در جبهه‌ها و بالاتر از آن پيروزی بر نفس كه برای جوان‌های ما در قشر وسيعی حاصل شده است.
ب)حوزه‌ی سیاسی
7. شکست رژیم سلطه
بزرگترين بركات، شكستن سد بزرگ شاهنشاهی و راندن دردها و چپاولگران از مملكت و قطع ايادی شرك و نفاق و قطع ايادی چپاولگران و نفت‌خواران بوده.
8. برچيدن بساط ظلم
امروز با زمان رژيم سابق فرق دارد، چون امروز يك مملكتی است كه نه يك نفری است كه زورگويی بكند و فشار بياورد كه يك كاری به ملت تحميل بكند. ما يك چنين مقامی اصلاً نداريم.
9. آزادی سياسی
نعمت آزادی بالاترين نعمتی است كه بشر دارد، شما فاقد بوديد اين نعمت را نمی‌توانستيد يك كلمه حرف بزنيد، نمی‌توانستيد اينجا با هم جمع شويد. امكان داشت برای شما قبلاً امكان داشت كه ماها بنشينيم با هم صحبت كنيم نمی‌گذاشتند كسی از اين در داخل بشود، اگر يك وقتی قاچاقچی داخل می‌شديد وقتی بيرون می‌رفتيد توی سازمان امنيت بايد برويد. خدا به شما نعمت آزادی را داده و شما را در امتحان اين آزادی قرار داده كه ببيند كه شما با اين آزادی چه می‌كنيد.
10.انتخابات و آزادی در تعيين سرنوشت
همان‌طور كه بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و يا گروه و يا دسته‌ای حق تحميل فرد و يا افرادی را به مردم ندارند.
11. آزادی بيان و انديشه
اين آزادی كه الان برای ملت ما هست، برای زن، برای مرد، برای نويسنده‌ها، برای چيزها، اين آزادی، آزادی است در كليه اموری كه اين امور به نفع خود شما هست. شما آزاديد برويد بيرون مطالب خودتان را بگوييد، انتقاد از دولت بكنيد، انتقاد از هركس كه پايش را كج گذاشت بكنيد، هيچ كسی نيست كه به شما بگويد چرا.
12. استقلال سياسی
امروز ايران اسلامی به بركت ايمان قوی و تعهد به اسلام و تحول عظيمی كه در اقشار مختلف حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگل‌های منحرف را از كشور خود كوتاه و به هيچ قدرتی اجازه نمی‌دهد كوچكترين دخالتی در كشور اسلامی ايران نمايند
13. عزت ايران و ايرانی
امروز اگر رئيس‌جمهور آمريكا بيايد اينجا بخواهد به يك نفر از كارمندی‌های ـ اداره ـ دولت ما يك درشتی بكند يك سيلی می‌خورد.

14. قطع كردن پای مستشاران بيگانه از كشور
الان كشور شما با آن وقت چقدر فرق دارد، آن وقت همه اين بودند كه مستشاران بيايند چه بكنند، كارخانه‌های ما دست مستشارها بود. ارتشمان دست آنها بود. همه چيزمان دست آنها بود. امروز شما بحمدالله خودتان هستيد، ايستاديد روی پايتان در مقابل آمريكا، شوروی نمی‌دانم ساير جاها. می‌گوييد كه ما اصلاً هيچ كاری به كسی نداريم.
15. مجازات جنايتكارات طاغوت
بايد هر چه سريع‌تر به وضع جنايتكاران رژيم فاسد رسيدگی شود و در دادگاه فوق‌العاده انقلابی ـ مردم علناً آنان را محاكمه كرده و به مجازات برسانيم تا مردم ستمديده ما از وضع آنان مطلع شده و مطمئن شوند افرادی كه آنان را در طول دوران سياه استبداد اذيت و آزار كرده بودند، چگونه به جزای اعمال خود می‌رسند.
16.تأسيس حكومت اسلامی
بزرگترين پيروزی تحول يك رژيم دو هزار و پانصد ساله مستكبر و ستمگر به يك رژيم اسلامی كه در راه اسلام می‌خواهد قدم بردارد و ان‌شاءالله بردارد. ليكن گام بعدی و البته هميشه مستمر، تلاش خستگی‌ناپذير برای پياده كردن محتوای آنكه اجرای همه احكام اسلامی و رنگ اسلامی به خود گرفتن همه اشخاص و امور در كشور است؛ گامی كه مقداری از آن طی شده و هنوز بسياری از آن باقی مانده است: در نيمه راه هستيم الان، بيشتر راه مانده است.
17. قانون اساسی
قانون اساسی يكی از ثمرات عظيم، بلكه بزرگترين ثمره جمهوری اسلامی است.
18. شكل‌گيری نهادهای اسلامی و مردمی
اين از بركات نهضت است، بركات اسلام است كه همه نهادهايشان اسلامی و مردمی است.
19. روی كار آمدن مسئولان مردمی
من وقتی كه متصديان امور ايران را، همه، چه آنهايی كه در خارج هستند، چه اينهايی كه در داخل هستند، می‌بينم و مقايسه می‌كنم با متصديان امور در سابق، زمان قاجار، من آن وقت هم يادم هست و زمان رضاشاه و زمان شاه و اينها، احساس می‌كنم كه واقعاً يك تحول عظيمی پيدا شده است در ايران يعنی كار از دست قلدرها به دست ملت افتاده است، آنهايی كه از خود ملت‌اند.
20. روی كار آمدن مسئولان خدوم
من مدعی هستم كه مثل ملت ما ايران و مجلس ايران و دولت ايران و رئيس‌جمهور ايران و شورای قضائی ايران و شورای نگهبان ايران و اين‌ها همه و ملت ايران از صدر تاريخ اسلام تا حالا نبوده
21. هماهنگی ميان ملت و دولت
من گمان می‌كنم كه بعضی تحولاتی كه بعد از انقلاب در ايران پيدا شد، اين تحولات بود كه ما را به مسائلی كه تاكنون رسيده‌ايم رسانده است و منجمله از تحولات اين هماهنگی ملت با دولت است، اين در رأس شايد ساير تحولات باشد.
22. ثبات در کشور
ايران باثبات‌ترين ممالك است... كجاست كه اينطور ثبات داشته باشد؟ كجاست كه هيچ يك از ارگان‌هايی كه الان هست متزلزل نشده‌اند به واسطه كشتن يكی يا دو تا؟
حوزه‌ی دين

23. تجديد حيات اسلام
منت خدای تبارك و تعالی را كه شما جوانان برومند از هر جا كه هستيد توجه به اسلام كرديد و اسلام را در اين عصر، در اين عصر ظلمانی، در اين عصری كه همه ارزش‌ها به باد رفته بود، اسلام را زنده كرديد.
24. ثبات كوبندگی اسلام
اين نهضت شما ثابت كرد به اينكه اسلام الان متحرك است و كوبنده است
25. احيای اصل ولايت فقيه
ولايت فقيه برای شما يك هديه الهی است.
26. زمينه‌سازی برای قيام امام مهدی(عج)
انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.
27. احيای حج ابراهيمی
جنابعالی را به سمت نمايندگی خود و سرپرست حجاج محترم ايران منصوب می‌نمايم تا با توجه به اين كه فرضيه حج يكی از بزرگترين فرضيه‌های عبادی ـ سياسی اسلام و كنگره عظيم حج در مواقف معظمه از بزرگترين كنگره‌های جهان اسلام است، حجاج محترم جهان را دور هم گرد آورده و در مصالح اسلام و مشكلات مسلمين تبادل
28. احيای نماز جمعه
يكی از بركات اين نهضت و انقلاب، همين اقامه نماز جمعه‌هاست.
ت) حوزه جهانی
29. شكستن ابهت پوشالی ابرقدرت‌ها
شما بدانيد كه اين نهضت ملی ايران، اين عظمت قدرت‌های بزرگ با تبليغات تحميل كرده بودند در دِماغ‌ها كه اصلاً نمی‌شود با انگلستان درافتاد، حالا هم ديگر اصلاً با آمريكا نمی‌شود ديگر درافتاد،‌ اين عظمت را شكست.... شما ثابت كرديد كه نه، می‌شود! می‌شود با آمريكا هم طرف شد می‌شود كه لانه جاسوسی آمريكا هم تصرف كرد، می‌شود جاسوس‌های آمريكايی را هم گرفت و نگه داشت و حفظ كرد.
30. صف‌آرايی در برابر نمايش قدرت آمريكا
امروز يكی از افتخارات بزرگ ملت اين است كه در برابر بزرگترين نمايش قدرت و آرايش ناوهای جنگی آمريكا و اروپا در خليج فارس صف‌آرايی نمود.
31. انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستكبران
جمهوری اسلامی ايران... اين هنر را كرده كه بت‌های عظيم تخيلی را شكسته و رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است و اين خود از يك ملت بی‌عده و عده كافی* معجزه‌ای است كه به يد قدرت الهی تحقق يافته است.
32. باز كردن دريچه نور و اميد در دل مسلمانان
بحمدالله از بركت انقلاب اسلامی ايران دريچه‌های نور و اميد به روی همه مسلمانان جهان باز شده است و می‌رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را در سر همه مستكبران فرو ريزد.
33. الگوسازی برای ملت‌های مستضعف
خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژيم استكبار را با دست توانای خود كه قدرت مستضعفين است درهم پيچيد و ملت عظيم ما را ائمه و پيشوای ملت‌های مستضعف نمود.
34. حمايت از مسلمانان آزاده
ما اعلام می‌كنيم كه جمهوری اسلامی ايران برای هميشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور ايران به عنوان يك دژ نظامی و آسيب‌ناپذير نياز سربازان اسلام را تأمين و آنان را به مبانی عقيدتی و تربيتی اسلام و همچنين به اصول و روش‌های مبارزه عليه نظام‌های كفر و شرك آشنا می‌سازد.
35. همگرايی امت اسلام
يكی از بزرگترين نتايجی كه ما از اين نهضت می‌بريم و برديم همين مواجهه شدن با برادرهايی است كه در طول اين مدت‌ها مواجه نشديم. در اين مجلس، الان برادرهای ايرانی، بحرينی، پاكستانی دور هم نشسته‌ايم و مشكلات خودمان را می‌توانيم بيان كنيم.
36. بيداری امت اسلام
الحمدالله در اين نهضت اين پيروزی حاصل شد برای مسلمان‌ها كه همه بيدار شدند و همه با هم انسجام پيدا كردند. پيوند پيدا كردند.
37. تشكيل حزب مستضعفين
اگر يك حزبی در عالم پيدا بشود، يك حزب عالمی، حزب مستضعفين كه همان حزب‌الله است...هيچ قدرتی با اين قدرت نمی‌تواند مقابله بكند.
38. صدور انقلاب و دفاع از مستضعفان
ما بايد از مستضعفين جهان پشتيبانی كنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان كوشش كنيم و تفكر اينكه ما انقلابمان را صادر نمی‌كنيم كنار بگذاريم، زيرا اسلام بين كشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتيبان تمام مستضعفين جهان است.
39.تغییر سرنوشت امت اسلام
قرن گذشته گرچه برای ملت عزيز ما و برای اسلام و كشور مصيبت‌بار بود، لكن نهضت اسلامی ايران در اواخر اين قرن، سرنوشت امت اسلام را در قرن آتی دگرگون خواهد نمود.
40. انتفاضه فلسطين و دفاع از آنها
اكنون مردم فسطين به چه آرمانی تكيه كرده‌اند كه بی‌محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشيانه صهيونيست‌ها مقاومت می‌كنند... شكی نيست كه اين آوای الله‌اكبر است. اين همان فرياد ملت ماست كه در ايران شاه را و در بيت‌المقدس غاصبين را به نوميدی كشاند... آری فلسطينی راه گم كرده خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در اين مبارزه چطور حصارهای آهنين فرو ريخت و چگونه خون بر شمشير بر كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد و چطور خواب بنی‌اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات آشفته گشت.
41. جهانی‌سازی دفاع از آرمان فلسطين
من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم كه برای كوتاه كردن دست اين غاصب و پشتيبانان آن به هم بپيوندند و جميع مسلمانان جهان را دعوت می‌كنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است و می‌تواند تعيين‌كننده سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بين‌المللی مسلمانان را در حمايت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمايند

ث) حوزه‌ مسائل اجتماعی
42. وحدت كلمه
آنچه را كه می‌توانم بگويم بهترين ثمرات اين نهضت است، اين وحدتی است كه حاصل شد بين قشرهای مختلف، دانشگاهی به روحانيين نزديك شد، روحانيين به آنها نزديك شده
43. وحدت شيعه و سنی
اگر بركت جمهوری اسلامی جز اين نبود، اين يك بركت بزرگی است كه ما را و همه برادرهای اهل تشيع وتسنن را يكجا جمع كرده و همه‌مان برای اسلام می‌خواهيم كوشش كنيم
44. همگرايی حوزه و دانشگاه
اگر اين نهضت غير از اين يك خاصيت نداشت كه بين طلاب علوم دينيه و قشر دانشگاهی يك رابطه پيدا شد، اگر غير از اين ما هيچی نداشتيم اين بالاترين چيزی بود كه، نتيجه‌ای بود كه حاصل شد از اين نهضت.
45. همنشينی و هم‌انديشی اقوام و صفوف مختلف
از بركات اين نهضت يكی اين است كه طوائف مختلفه را زير يك سقف توی يك اتاق كوچك جمع كرده است، فارس و كرد و عرب و عجم، همه برادرها را در يك جا مجتمع كرده است تا مسائل و مطالبی كه دارند بگويند و ما هم اگر عرائضی داريم به آنها عرض می‌كنيم.
46. همگرايی مردم و ارتش
در اين نهضت شايد آن وقتی كه مردم مشغول بودند به مخالفت، خوب، ديديد كه يك وضع انسانی پيدا شده، يك تحول پيدا شده بود، يك تحول پيدا شده كه سرباز وقتی كه می‌آمد توی كوچه‌ها، مردم گل به او می‌ريختند، آن گريه ‌می‌كرد و به آنها اظهار محبت می‌كرد. اين تحول روحی است كه خدای تبارك و تعالی اين تحول را مرحمت فرموده بود.
47. حضور بانوان در فعاليت‌های سياسی و اجتماعی
چه بهتر از اينكه در يك همچو جلسه‌ای كه شما بانوان هستيد و فعاليت اخلاقی و زحمت‌های همه‌جانبه برای مستمندان و برای آوارگان می‌كشيد، از اين تحول بهتر چه اگر در رژيم سابق بود، نه اين اجتماعات بانوان بود و نه اين فعاليت همه‌جانبه آنها كه نيمی از جمعيت در ايران هستند و اين نيم آن نيم ديگر را هم تربيت می‌كند.
ج) حوزه‌ی فرهنگ
48. تشكيل شورای عالی انقلاب فرهنگی
تشكيل شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدت كوتاهی كه از عمرش گذشته خدمت‌های ارزنده و گام‌های مفيد و مؤثری در اين امر حياتی برداشته و مورد تقدير و تشكر است.
49. تحول در دانشگاه
دانشگاه بايد متحول باشد و البته شده است، لكن بيشتر مواظبت می‌خواهد.
50. تشكيل نهضت سوادآموزی
از جمله حوائج اوليه برای هر ملت كه در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهمتر از آنهاست، آموزش برای همگان است. مع‌الاسف كشور ما وارث ملتی است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نيستند چه رسد به آموزش عالی...
چ) حوزه‌ی اقتصادی
51. سياست دفاع از پابرهنگان
خدا نياورد آن روزی را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه‌دارها گردد و اغنيای و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتری برخوردار بشوند!
52. تلاش برای فقرزدايی
مسئولين محترم كشور ايران علی‌رغم محاصرات شديد اقتصادی و كمبود درآمدها، تمامی كوشش و تلاش خود را صرف فقرزدايی جامعه كرده‌اند و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولين كشور ماست كه روزی فقر و تهيدستی در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور غيرتمند كشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.
53. خلاقيت و ابتكار
اگر چنانچه شما ملاحظه كنيد كه در اين دو سال در كشور ما صنعت‌های زيادی كه آنها انجام می‌دادند خودشان انجام می‌دهند و باورتان باشد كه خود ما هم می‌توانيم صنعتی داشته باشيم و می‌توانيم ابتكاری داشته باشيم همين باور توانايی، شما را توانا می‌كند.
54. وفور نعمت
بحمدالله فراوانی است، يعنی گرسنگی نيست توی كار،‌ اينطور نيست كه مردم نان پيدا نكنند، اينطور نيست كه مردم ارزاق را نتوانند پيدا كنند، كمياب گاهی می‌شود اما آن هم ارزاق عمومی كمتر كمياب می‌شود.
55. تأسيس كميته امداد
بعد از انقلاب يك گروه‌هايی پيدا شدند و يك جمعيت‌هايی كه نظير اين‌ها در تاريخ گمان نداريم سابقه داشته باشد. همين گروه امداد و كميته امداد، من نشنيده‌ام كه در يك كشوری يك همچو كميته‌ای باشد كه همشان صرف رسيدگی به فقرا و مستمندان و دهقانانی كه در دورافتاده شهرها قرار گرفته‌اند و محرومان جامعه.
56. تشكيل جهاد سازندگی
بنابراين بوده است كه اينطور ايران را خراب كنند و الان كه بحمدالله آن سد شكسته شد، برای مرحله ثانی كه مرحله سازندگی است، ما دستمان را پيش ملت دراز می‌كنيم و از ملت می‌خواهيم كه همه در اين نهضت شركت كنند و همه دست برادری به هم بدهند و اين سازندگی و جهاد سازندگی را شروع كنند.
57. تأسيس بنياد شهيد
بايد رسيدگی كامل به خاندان شهدا و آسيب‌ديدگان و معلولين در اين راه، چه در راه انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود. ابتدا لازم است سازمانی... برای اين مقصد مهم تأسيس شود.
58. تأسيس بنياد مسكن
قشر عظيمی از مستضعفان جامعه هم بكلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوايای بيغوله‌ها و اتاقك‌های تنگ و تاريك و خرابه‌ها به سر می‌بردند... نظام اسلام چنين ظلم و تبعيضی را تحمل نخواهد كرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است كه بايد مسكن داشته باشد.
59. مصادره‌ی اموال طاغوتيان به نفع محرومان و مستضعفان
شورای انقلاب اسلامی به موجب اين مكتوب مأموريت دارد كه تمام اموال منقول و غيرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلطه غيرقانونی، از بيت‌‌المال مسلمين اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره و منقولات آن در بانك‌ها شماره‌ای به اسم شورای انقلاب يا اسم اينجانب سپرده و غيرمنقول از قبيل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد و در ايجاد مسكن و كارو غير ذالك.
60. رايگان كردن خدمات دولتی برای محرومان
من به دولت راجع به مجانی كردن آب و برق و بعضی چيزهای ديگر فعلاً برای طبقات كم بضاعتی كه در اثر تبعيضات خانمان‌برانداز رژيم شاهنشاهی دچار محروميت شده‌اند و با برپايی حكومت اسلامی به اميد خدا اين محروميت‌ها برطرف خواهد شد، سفارش اكيد نمودم.
61. سازندگی به ويژه در مناطق محروم
اينقدر عملی كه تا حالا شده است جزء معجزات است، در طول پنجاه سال آن خرابی‌ها شد و عمران اين‌ها مختصری شد و در طول دو سال آن همه كارها و خدمات‌ها در همه كشور خصوصا روستاها كه منسی بودند و هيچ كس به آنها اعتنا نمی‌كرد و آنها را جز اين ملت حساب نمی‌كردند، امروز در تمام اين روستاها با بسياری از كارها انجام گرفته است يا در دست انجام گرفتن است
ح) حوزه نظامی
62. استقلال نظامی
يكی از تحفه‌های بسيار باارزشی كه اين انقلاب به ما داده است، هديه‌ای است كه از جانب خدای تبارك و تعالی به ما عنايت فرموده است، همين است كه دست قدرت‌های بزرگ از ارتش بريده شد و مستشارهای آنها بيرون رانده شدند و شما الان خودتان هستيد و فرماندهان خودتان... ارتش كه بايد يك ارتش مستقلی باشد و غرور ارتشی‌اش محفوظ باشد، الان بحمدالله اين مطلب حاصل است برای شما
63. قدرت نظامی و سیاسی
ايران امروز به عنوان يك ايران بزرگ و نيرومند مطرح است.
64.شكل‌گيری نهادهای مسلح مردمی(سپاه، كميته، بسيج)
بعد از انقلاب يك گروه‌هايی پيدا شدند و يك جمعيت‌هايی كه نظير اينها در تاريخ گمان نداريم سابقه داشته باشد. از قبيل پاسدار، كميته و امثال اينها، بسيج. اينها يك نوآوردهايی است كه به بركت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پيدا شده است و بی‌سابقه است. بی‌سابقه است كه به مجرد اينكه انقلابی می‌شود يك عده‌ای به نام پاسدار، يك عده‌ای به نام كميته، يك عده‌ای به نام بسيج برای امنيت داخلی و مرزها از خود مردم جوشش كنند... اين‌ها بركات اسلام است.
65. دفاع مقدس
هر روز ما در جنگ بركتی داشته‌ايم كه در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ايم. ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ايم. ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهان‌خواران زديم، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناختيم. ما در جنگ به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد روی پای خودمان بايستيم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم، ما در جنگ ريشه‌های انقلاب پربار اسلامی‌مان را محكم كرديم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد يكايك مردمان باور كرديم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها ساليان سال می‌توان مبارزه كرد، جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطين خواهد داشت، جنگ ما موجب شد كه تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت كنند، جنگ ما بيداری پاكستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود كه صنايع نظامی ما از رشد آن‌چنانی برخوردار شد و از همه اين‌ها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق يافت.

66. سركوب اشرار و گروهك‌های مسلح
به رئيس ستاد ارتش و رياست كل ژاندارمری جمهوری اسلامی و رئيس پاسداران انقلاب اكيداً دستور می‌دهم كه به نيروهای اعزامی به منطقه كردستان دستور دهند كه اشرار و مهاجمين را كه در حال فرار هستند تعقيب نمايند و آنان را دستگير نموده و با فوريت به محاكم صالحه تسليم كنند و تمام مرزهای منطقه را با فوريت ببندند كه اشرار به خارج نگريزند و اكيداً دستور می‌دهم كه سران و اشرار را با كمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايند


دستاوردهای جهانی انقلاب اسلامی

 

الف ـ امور دینی و فرهنگی:

1: اثبات عدم جدایی دین از سیاست
2: اثبات توانایی قدرت دینی اسلام و تشیع در انقلاب و اداره ی حکومت
3: اثبات غلبه ی ایمان و وحدت مردم بر هر قدرت نظامی
4: اثبات توانایی علما و روحانیون در رهبری و هدایت انقلاب و اداره ی حکومت
5: از انزوا در آمدن اسلام و تشیع و احیای آن
6: گسترش اسلام گرایی و دین باوری در جهان و رشد معنویات
7: رشد اسلامگرایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی
8: گسترش گرایش به حجاب و پوشش اسلامی در جهان
9: وحدت بین شیعه و سنی
10: احیای بعد سیاسی حج در سطح جهانی

ب ـ امور سیاسی:
11: تحقیر استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و شکستن ابهت پوشالی آنها
12 صدور انقلاب و جهانی شدن آن

13: طرح پیام و راه جدید و شکستن نظام دو قطبی در جهان

14: ایجاد زمینه برای ظهور حضرت مهدی (عج)

15: قدرت و عزت یافتن ایران در جهان و منطقه

16: رهایی ایران از ذلت ژاندارمی آمریکا در منطقه

17: "نه" گفتن نظام اسلامی به هر دو ابر قدرت شرق و غرب

18: افشای چهره ی واقعی کشورهای غربی، مخصوصا آمریکا

19: افشای چهره ی واقعی کشورهای مدعی حکومت اسلامی

پ ـ مسلمانان و مستضعفان:

20: بیداری ملتهای مسلمان و مظلوم جهان و کسب جرات مبارزه

21: ایجاد فرهنگ جهانی خود باوری، شجاعت و نترسیدن از ابرقدرتها و حکام وابسته به آن

22: حمایت ایران از مسلمانان و مستضعفان جهان و امید و اتکاء آنان به انقلاب اسلامی ایران

23: عزت یافتن مسلمانان در جهان

24: ایجاد امت اسلامی و تبدیل قوم گرایی و ملی گرایی به اسلام گرایی

ت ـ نهضتهای اسلامی آزادی بخش:

25: ارائه ی الگوی مبارزه به مسلمانان دنیا و تاثیر گذاری بر نهضتهای اسلامی و انقلابی

26: پشتیبانی ایران از نهضتها و حرکتهای اسلامی و غیر اسلامی

27: جهانی کردن مبارزه با رژیم اشغالگر قدس

28: تاثیر گذاری معنوی انقلاب اسلامی ایران بر نهضتهای اسلامی و مردمی

۲ ـ دستاورد های داخلی انقلاب اسلامی
الف ـ دستاورد های سیاسی و حکومتی:
سیاست خارجی

29: استقلال سیاسی و رهایی از وابستگی به غرب

30: قطع دخالتهای سیاسی اجانب در امور ایران

 


حکومت و حاکمیت

31: تبدیل حکومت سلطنتی و پادشاهی به جمهوری

32: از بین رفتن ساواک

33: محاکمه و اعدام انقلابی سران جنایتکار رژیم پهلوی

34: ایجاد حکومت اسلامی

35: آزادی

36: برخوردار شدن از قانون اساسی اسلامی، مردمی و مترقی

37: تعهد و سلامت مسئولین و مقامات مملکتی

38: وابسته نبودن حکومت به اشخاص و مقامات خاص

ملت و دولت:

39: ایجاد حکومت جمهوری

40: اتکاء به مردم در حل مشکلات اساسی

41: برگزاری ۲۷ انتخابات مهم و آزاد ظرف مدت ۲۷ سال

42: رشد سیاسی مردم و مشارکت در امور سیاسی کشور

43: تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای کشور

44: مردمی بودن مسئولین نظام

45: مردم، دولت و حکومت را از آن خود می دانند

46: ارتباط نزدیک مردم و مسئولین


مجلس شورای اسلامی

47: انتخاب واقعی نمایندگان مجلس توسط مردم

48: تعهد و سلامت مجلس

49: اقتدار مجلس و حق نظارت در عموم مسائل کشور

50: نظارت و کنترل واقعی مجلس بر قوه ی مجریه

دستاورد پنجا و یک: استقلال واقعی مجلس

دستاورد پنجاه و دو: آزادی بیان و رای نمایندگان مجلس

دستاورد پنجاه و سه: لزوم اسلامی بودن مصوبات مجلس و کنترل آن توسط شورای نگهبان

دستاورد پنجاه و چهار: رعایت منافع مردم و کشور در جهت گیری و مصوبات مجلس

دستاورد پنجاه و پنج: علنی بودن و انتشار مذاکرات و مصوبات مجلس


مسائل قضایی

دستاورد پنجاه و شش: تصفیه قضات و مسئولین بلند پایه فاسد قوه ی قضائیه

دستاورد پنجاه و هفت: رفع اعمال نفوذ در امور قضایی و محاکم

دستاورد پنجاه و هشت: از میان رفتن مصونیت قضایی مقامات مملکتی

دستاورد پنجاه و نه: اصلاح و اسلامی شدن قوانین جزایی

دستاورد شصت: کنترل داراییهای مسئولین قبل و بعد از تصدی مشاغل

دستاورد شصت و یک: اصلاحات و تحولات زندانها

دستاورد شصت و دو: اجرای احکام و حدود الهی

 

ب ـ دستاوردهای فرهنگی و مذهبی


حوزه، فقه و روحانیت

دستاورد شصت و سه: تحول حوزه های علمیه و توجه به مسائل روز و علوم جدید

دستاورد شصت و چهار: وارد شدن گسترده روحانیون و علما در امور سیاسی

دستاورد شصت و پنج: حضور علما و روحانیون در سطوح بالای نظام حکومتی جهت حاکمیت بخشیدن اسلام

دستاورد شصت و شش: حاکمیت یافتن فقه و فقاهت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و کشور

دستاورد شصت و هفت: احیا و حاکمیت ولایت فقیه

دستاورد شصت و هشت: عزت یافتن علما و روحانیون

دستاورد شصت و نه: ایجاد فضای کاملا مناسب برای روحانیون جهت تبلیغ و ترویج اسلام

دستاورد هفتاد: ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

دستاورد هفتاد و یک: ایجاد رابطه و وحدت بیشتر بین مردم و روحانیون

 


فرهنگ عمومی مردم

دستاورد هفتاد و دو: خود باوری فرهنگی

دستاورد هفتاد و سه: استقلال فرهنگی

دستاورد هفتاد و چهار: تغییر ارزشها در ابعاد مختلف زندگی

دستاورد هفتاد و پنج: تغییر آرمانها و الگوهای جوانان

دستاورد هفتاد و شش: ایجاد تحولات روحی در مردم و مخصوصا جوانان

دستاورد هفتاد و هفت: معنویت، ایثار و شهادت طلبی

دستاورد هفتاد و هشت: پرورش چند میلیون انسان متدین و حزب اللهی

دستاورد هفتاد و نه: ایجاد فضای اجتماعی سالم و مناسب

دستاورد هشتاد: گسترش فرهنگ دعا و زیارت و برگزاری مراسم در مناسبتهای اسلامی

دستاورد هشتاد و یک: تحولات ارزشی در مورد اسامی و نامها

 


فرائض دینی و فرهنگ قرآنی

دستاورد هشتاد و دو: توسعه و تقویت فرهنگ نماز، نماز خوانی و نماز جماعت

دستاورد هشتاد و سه: بازیابی جایگاه مساجد و توسعه ی نقش آنها

دستاورد هشتاد و چهار: گسترش فرهنگ قرآنی و اهتمام به آن در ابعاد مختلف

دستاورد هشتاد و پنج: توسعه و تقویت فریضه روزه داری

دستاورد هشتاد و شش: احیاء نماز جمعه

دستاورد هشتاد و هفت: احیاء امر به معروف و نهی از منکر

دستاورد هشتاد و هشت: توسعه و تقویت فرهنگ پرداخت وجوهات شرعی( خمس و زکات)

دستاورد هشتاد و نه: احیاء سنت حسنه اعتکاف

 


اخلاق و عفت

دستاورد نود: بر چیدن مشروب فروشیها

دستاورد نود و یک: از بین رفتن مشروبخواری علنی

دستاورد نود و دو: از بین رفتن کاباره ها

دستاورد نود و سه: کاهش مجالس عروسی مبتذل و فاسد

دستاورد نود و چهار: کاهش چشمگیر موسیقی و آواز مبتذل و حرام

دستاورد نود و پنج: از بین رفتن قمار خانه ها و کاهش قمار بازی

دستاورد نود و شش: از بین رفتن فساد کنار دریاها

دستاورد نود و هفت: برچیدن فاحشه خانه ها

دستاورد نود و هشت: کاهش روابط نامشروع و غیر اخلاقی بین زنان و مردان

دستاورد نود و نه: کاهش چشمگیر پارتیها و مجالس لهو و لعب

 


فرهنگ و اخلاق در رسانه های جمعی و هنر

دستاورد یکصد: محتوای ارزشی یافتن کتابها و از بین رفتن ابتذال آنها

دستاورد یکصد و یک: از میان رفتن نوشته ها و تصاویر ضد اخلاقی مجلات و روزنامه ها

دستاورد یکصد و دو: از بین برنامه های ضد اخلاقی رادیو و تلوزیون

دستاورد یکصد و سه: از میان رفتن نمایش فیلمهای فاسد در سینماها

دستاورد یکصد و چهار: کاهش چشمگیر ابتذال هنر و هنرمندان

پ - دستاوردهای اجتماعی

زن و خانواده

دستاورد یکصد و پنج: رهایی زنان و دختران از ابزار تبلیغاتی قرار گرفتن

دستاورد یکصد و شش: رهایی جامعه و زنان و دختران از پدیده ی منفور بی حجابی

دستاورد یکصد و هفت: رشد آگاهی زنان و دختران نسبت به شان، هویت و حقوق خود

دستاورد یکصد و هشت: احیاء شان و منزلت معنوی زنان و دختران

دستاورد یکصد و نه: ایجاد تحول روحی در بانوان

دستاورد یکصد و ده: افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاهها

دستاورد یکصد و یازده: حمایت های همه جانبه از زنان

دستاورد یکصد و دوازده: اثبات عدم مخالفت اسلام با فعالیتهای اجتماعی و تحصیلی زنان و دختران

 


مسائل عمومی اجتماعی

دستاورد یکصد و سیزده: گسترش روحیه تعاون، همکاری و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر در بین توده مردم

دستاورد یکصد و چهارده: خاتمه دادن به ترس مردم از ساواک و فضای جاسوسی

دستاورد یکصد و پانزده: مبارزه ی جدی با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

دستاورد یکصد و شانزده: اصلاحات ارزشی در امور ازدواج

دستاورد یکصد و هفده: تحولات مثبت و ارزشی در امر ورزش

دستاورد یکصد و هجده: کاهش چشمگیر شرارت در محله ها توسط اراذل و اوباش

 

ت ـ دستاوردهای آوزشی و تربیتی


آموزش و پرورش

دستاورد یکصد و نوزده: تحول در سیاستها و جت گیریهای تربیتی و پرورشی

دستاورد یکصد و بیست: افزایش سطح علمی دانش آموزان تا کسب مقام در المپیادها

دستاورد یکصد و بیست و یک: تحولات فرهنگی در حوزه ی دانش آموزان

دستاورد یکصد و بیست و دو: رشد آگاهیهای سیاسی در دانش آموزان

دستاورد یکصد و بیست و سه: تحولات در حوزه ی معلمان و دبیران

دستاورد یکصد و بیست و چهار: تحولات مثبت در حوزه ی مدیریت مدارس

دستاورد یکصد و بیست و پنج: توسعه و تقویت آموزش

دستاورد یکصد و بیست و شش: توسعه ی آموزش دختران

دستاورد یکصد و بیست و هفت: توسعه و افزایش تعداد مدارس روستایی

دستاورد یکصد و بیست و هشت: تغییرات اساسی در محتوای کتب درسی

دستاورد یکصد و بیست و نه: نهضت سواد آموزی و مبارزه با بی سوادی

دانشگاهها

دستاورد یکصد و سی: ضد استعماری شدن دانشگاهها و استقلال آنها

دستاورد یکصد و سی و یک: ایجاد تحولات فرهنگی و دینی در عرصه ی دانشگاهها

دستاورد یکصد و سی و دو: تحولات مثبت در حوزه ی سیاستگذاری، مدیریت و اساتید دانشگاهها

دستاورد یکصد و سی و سه: خود باوری علمی

دستاورد یکصد و سی و چهار: آشتی دادن دانشگاه با مردم و جامعه و حرکت در جهت کاربردی کردن دانشگاهها

دستاورد یکصد و سی و پنج: اثبات عدم مغایرت دین با کسب علم و دانش

دستاورد یکصد و سی و شش: رشد آگاهیها و مشارکت سیاسی دانشجویان و اساتید

دستاورد یکصد و سی و هفت: توسعه ی دانشگاهها و افزایش تعداد دانشجویانث ـ دستاوردهای اقتصادی

سیاستهای اقتصادی

دستاورد یکصد و سی و هشت: توجه به نیازهای اساسی اقتصادی آحاد مردم

دستاورد یکصد و سی و نه: اقتصاد مبتنی بر قوانین اسلام

دستاورد یکصد و چهل: خود باوری اقتصادی و حرکت در جهت خودکفایی

دستاورد یکصد و چهل و یک: توجه ویژه به وضع مستضعفین و محرومین و مناطق روستایی

دستاورد یکصد و چهل و دو: مبارزه با حاکمیت سرمایه داری و فساد اقتصادی

دستاورد یکصد و چهل و سه: توسعه ی مبادلات تجاری با کشورهای مسلمان و همسایه

دستاورد یکصد و چهل و چهار: ملی شدن بانکها و بانکداری بدون ربا

دستاورد یکصد و چهل و پنج: حمایت از تولیدات داخلی

دستاورد یکصد و چهل و شش: تلاش در جهت رهایی از اقتصاد تک قطبی و وابستگی به نفت


توسعه و پیشرفت اقتصادی

دستاورد یکصد و چهل و هفت: توسعه ی شبکه ی تلفن

دستاورد یکصد و چهل و هشت: گسترش خدمات پست

دستاورد یکصد و چهل و نه: گسترش بهره برداری از گاز

دستاورد یکصد و پنجاه: تحول در حوزه ی کشاورزی

دستاورد یکصد و پنجاه و یک: حرکت جدی در صنعت سیلو سازی

دستاورد یکصد و پنجاه و دو: توسعه ی توانمندی سد سازی و شبکه ی آب رسانی

دستاورد یکصد و پنجاه و سه: پتروشیمی

دستاورد یکصد و پنجاه و چهار: تحولات در حوزه ی صنعت کشور

دستاورد یکصد و پنجاه و پنج: توسعه ی تولید برق

دستاورد یکصد و پنجاه و شش: تحولات در قلمرو بهداشت و درمان


روستاها و مناطق محروم

دستاورد یکصد و پنجاه و هفت: توسعه ی چشم گیر شبکه های برق روستاها و مناطق محروم

دستاورد یکصد و پنجاه و هشت: توسعه ی چشم گیر مخابرات در روستاها و مناطق محروم

دستاورد یکصد و پنجاه و نه: توسعه ی راههای روستایی و مناطق محروم

دستاورد یکصد و شصت: توسعه ی شبکه ی آبرسانی روستاها و مناطق محروم

دستاورد یکصد و شصت و یک: توسعه و تجهیز شبکه های بهداشت و درمان روستاها و مناطق محروم

دستاورد یکصد و شصت و دو: تاسیس جهاد سازندگی و خدمات آن به مناطق محروم و روستایی

دستاورد یکصد و شصت و سه: تاسیس کمیته ی امداد امام خمینی(ره) و خدمات آن به محرومین و نیازمندان

دستاورد یکصد و شصت و چهار: تاسیس بنیاد مستضعفان و خدمات آن به محرومین و مستضعفین


ج ـ دستاوردهای نظامی

 

نیروهای مسلح و مسائل اجتماعی و فرهنگی

دستاورد یکصد و شصت و پنج: در خدمت اسلام قرار گرفتن نیروهای مسلح

دستاورد یکصد و شصت و شش: مردمی شدن نیروهای مسلح

دستاورد یکصد و شصت و هفت: توسعه و رشد فرهنگ اسلامی در ساختار نیروهای مسلح

دستاورد یکصد و شصت و هشت: ظهور فرماندهان لایق و محبوب در نیروهای مسلح

 


نیروهای مسلح و مسائل سیاسی و نظامی

دستاورد یکصد و شصت و نه: رهایی از وابستگی ارتش و سران آن به آمریکا

دستاورد یکصد و هفتاد: پایان بخشیدن به حاکمیت و دخالت مستشاران نظامی آمریکا و غرب در نیروهای مسلح ایران

دستاورد یکصد و هفتاد و یک: ایجاد روحیه ی ابتکار و خلاقیت در کارکنان نیروهای مسلح و حرکت در جهت خودکفایی

دستاورد یکصد و هفتاد و دو: تاسیس بسیج و برکات آن

دستاورد یکصد و هفتاد و سه: تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار