نویسنده: کیخسرو شهریاری
کد خبر: ۷۱۱۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۱ 05 February 2019

در جهان امروز بخش‌هایی از زنان هستند که مانند چمن در میان دو تیغة قیچی نهاده شده و هنوز سر در نیاورده و بلند نشده، چیده و بدور ریخته می‌شوند.

بخشی از این زنان در آمریکا و کشورهای غربی می‌باشند که زیر نام‌های دروغین و فریبنده‌ای همچون برابری زن و مرد، حقوق زن، لیبرالیسم، فمینیسم و زهرماری‌های دیگر زندگیشان را قیچی می‌کنند و بدور می‌ریزند. و دستة دیگر دختران و زنان بی گناهی هستند که ناخواسته گرفتار پنجة خونین تاریک اندیشان تهی مغزی مانند داعش و طالبان و دیگر دست نشاندگان استعمارگران می شوند که آنان را مانند روزگاران جاهلیت پیش از اسلام بر سر بازارها بنام کنیز و برده به فروش می رسانند.

اکنون اگر به سرنوشت هر دو بخش از زنان زیر ستم در جهان بیندیشیم برایمان آشکار می‌گردد و در می یابیم که این استعمارگران نوین آمریکا و کهن انگلیس هستند که چنین روزگار سیاه و پر از بیداد و ستمی را برای زنان زمینه سازی کرده و فراهم آورده اند.

یک بخش را به نام فمنیسم، لیبرالیسم، برابری زن و مرد، حقوق زن و دیگر بهانه‌های دروغین و نیرنگ بازانه به گرداب زشتی ها افکنده و به زندگی کردن زیر خط جانوری وا داشته‌اند.

و بخش دیگر زنان بی گناهی از کشورهایی مانند سوریه و لیبی و عراق و افغانستان هستند که در جنگ‌های خانگی گرفتار پنجة خونین دژخیمان طالبان و داعش و القاعده و دیگر گروه‌های ساخته و پرداختة آمریکا و انگلیس گشتند و مانند چمن در قیچی درو شدند و زندگیشان بر باد رفت.

بهر روی این است سرنوشت دردناک زنان امروزی که استعمارگران آزمند آنان را در میان دو لبه قیچی دست ساز خود گرفته و به دروگریشان پرداخته اند!
خوشبختانه زنان و دختران ایران تاکنون از گزند و آسیب این تیغه ها به دور و بر کنار مانده اند. و همان زندگی پاکی را که همه انسان‌ها در سرشت خود داشته و در گذر هزاران سال آزموده و پسندیده‌اند دنبال می‌کنند و دوست می دارند.

به خانه و خانواده ارج فراوان می‌دهند، در پرورش فرزندان و به پروری آنان به جان و دل می کوشند.
همیشه آرزوی شادمانی، به روزی و رسیدن به بالندگی و خوشبختی آنها را در سر دارند و هزاران ویژگی برتر و بهتر اما چه باید کرد که انسان از روز نخست فریب خور بوده و هست و خواهد بود.
به گفته حافظ:
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جُوی نفروشم
که با دریغ و افسوس باید گفت هم امروز کسانی هستند که یا گذارشان به یکی از کشورهای غربی افتاده یا از فیلم های سینمایی و ماهواره ‌ها برداشتی نادرست پیدا کرده و فریب خورده و زندگی زنان آنجاها را برتر پنداشته‌اند. که باید گفت اینان ناتوان از درست اندیشی و ژرف اندیشی می‌باشند و آنچه را که با چشم می‌بیند داوری می‌کنند و اینان همان کوتاه بینان فریب خورده ای هستند که دانه را نمی‌بینند و دام را نمی‌بینند.
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار