کد خبر: ۷۲۷۶۳۸
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۳ 22 March 2019
سند رانت هزار میلیاردی حسین فریدون برای رفیق صمیمیش احمدی زاده 
در این سند معاونت وزارت صنعت خطاب به رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام می‌نماید طبق قانون امکان ارائه مجوز راه‌اندازی مرکز اسقاط خودرو به احمدی زاده وجود ندارد. 
براستی چه کسی دستور موافقت با راه‌اندازی مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 را برخلاف قانون از معاون اجرایی وقت رئیس جمهور محمد شریعتمداری و وزیر صنعت وقت دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده ذیل نامه مذکور اخذ نمود؟
سند رانت هزار میلیاردی حسین فریدون برای رفیق صمیمیش احمدی زاده در این سند معاونت وزارت صنعت خطاب به رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام می‌نماید طبق قانون امکان ارائه مجوز راه‌اندازی مرکز اسقاط خودرو به احمدی زاده وجود ندارد. براستی چه کسی دستور موافقت با راه‌اندازی مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 را برخلاف قانون از معاون اجرایی وقت رئیس جمهور محمد شریعتمداری و وزیر صنعت وقت دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده ذیل نامه مذکور اخذ نمود؟
سند اعتراض رئیس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور به وزارت صنعت در خصوص رانت هزار میلیاردی ایجاد شده برای مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون
در این سند ستاد حمل و نقل و سوخت در واکنش به انحصار مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 اعلام می‌کند: کلیه مراکز خودرو، مجاز به فعالیت در طرح نوسازی می‌باشند ... خواهشمند است دستور فرمایید دیگر مراکز اسقاط ... مورد استفاده قرار گیرند!
نکته جالب توجه آنجاست که یک نسخه از این نامه برای یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو ارسال می‌شود! 
براستی یکه زارع رئیس ایران‌خودرو در ایجاد رانت هزار میلیاردی چه نقشی داشته است؟ این نقش با توصیه چه کسی توسط یکه زارع ایفا شده؟
سند اعتراض رئیس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور به وزارت صنعت در خصوص رانت هزار میلیاردی ایجاد شده برای مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون در این سند ستاد حمل و نقل و سوخت در واکنش به انحصار مرکز اسقاط خودرو شایلی 1731 اعلام می‌کند: کلیه مراکز خودرو، مجاز به فعالیت در طرح نوسازی می‌باشند ... خواهشمند است دستور فرمایید دیگر مراکز اسقاط ... مورد استفاده قرار گیرند! نکته جالب توجه آنجاست که یک نسخه از این نامه برای یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو ارسال می‌شود! براستی یکه زارع رئیس ایران‌خودرو در ایجاد رانت هزار میلیاردی چه نقشی داشته است؟ این نقش با توصیه چه کسی توسط یکه زارع ایفا شده؟
سند درخواست سرپرست وقت معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران در تاریخ ۹۳/۸/۲۱ جهت افزایش سرعت صدور پروانه بهره برداری مرکز شایلی ۱۷۳۱ متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون
در این نامه امده است: لطفاً دستور فرمایید با توجه به موافقت وزیر محترم صنعت معدن تجارت در نامش نامه شماره ۶۰/۱۵۶۳۶۱ مورخ ۹۳/۷/۱۹ ... لطفاً دستور فرمایید مساعدت لازم جهت تسریع در طی مراحل صدور پروانه بهره برداری مرکز بازیافت یاد شده بعمل آورند.
سند درخواست سرپرست وقت معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران در تاریخ ۹۳/۸/۲۱ جهت افزایش سرعت صدور پروانه بهره برداری مرکز شایلی ۱۷۳۱ متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون در این نامه امده است: لطفاً دستور فرمایید با توجه به موافقت وزیر محترم صنعت معدن تجارت در نامش نامه شماره ۶۰/۱۵۶۳۶۱ مورخ ۹۳/۷/۱۹ ... لطفاً دستور فرمایید مساعدت لازم جهت تسریع در طی مراحل صدور پروانه بهره برداری مرکز بازیافت یاد شده بعمل آورند.
برشی از یک سند درباره مرکز شایلی ۱۷۳۱
شرکت ایران‌خودرو در دوران مدیریت هاشم یکه زارع با ارائه‌ی رانتی دیگر به شرکت شایلی ۱۷۳۱ متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون حق العمل تحویل هر دستگاه تاکسی صفر را از ۱۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد.
لازم به ذکر است در طرح نوسازی ناوگان تاکسی کشور 90 هزار تاکسی فرسوده اسقاط شد.
برشی از یک سند درباره مرکز شایلی ۱۷۳۱ شرکت ایران‌خودرو در دوران مدیریت هاشم یکه زارع با ارائه‌ی رانتی دیگر به شرکت شایلی ۱۷۳۱ متعلق به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون حق العمل تحویل هر دستگاه تاکسی صفر را از ۱۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد. لازم به ذکر است در طرح نوسازی ناوگان تاکسی کشور 90 هزار تاکسی فرسوده اسقاط شد.
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با ارائه‌ رانت بزرگ به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون تنها مرکز شایلی ۱۷۳۱ را مجاز به اسقاط خودرو های تاکسی فرسوده اعلام نمود! این تصمیم گام مهمی در شکل گیری رانت هزار میلیاردی می‌باشد!
در روزهایی که به واسطه عملکردهای غلط مدیران دولتی رکود سرتاسر فعالیت های صنعتی به ویژه صنعت اسقاط خودرو را گرفته بود، طرح نوسازی 90 هزار تاکسی فرسوده توسط دولت باعث امیدواری فعالین صنعت اسقاط خودرو گردید. اما این امیدواری آنچنان دوام نیاورد و با دخالت سلطان رانت ایران یعنی حسین فریدون ، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو تنها مرکز اسقاط خودرو شایلی ۱۷۳۱ را به صورت انحصاری مجاز برای اسقاط تاکسی های فرسوده اعلام نمود. این رانت بزرگ باعث شد:
سهم سایر مراکز اسقاط خودرو از این طرح عظیم ملی فقط دیدن کامیون های انباشته از تاکسی های فرسوده باشد که از مقابل مراکز اسقاط به سمت مرکز شایلی ۱۷۳۱ در حال عبور هستند.
به علت حجم بالای مراجعه و محدودیت مرکز شایلی ۱۷۳۱ در اسقاط این تعداد تاکسی، تاکسی داران مدت زمان زیادی عملاً بیکار باشند!
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با ارائه‌ رانت بزرگ به احمدی زاده رفیق صمیمی حسین فریدون تنها مرکز شایلی ۱۷۳۱ را مجاز به اسقاط خودرو های تاکسی فرسوده اعلام نمود! این تصمیم گام مهمی در شکل گیری رانت هزار میلیاردی می‌باشد! در روزهایی که به واسطه عملکردهای غلط مدیران دولتی رکود سرتاسر فعالیت های صنعتی به ویژه صنعت اسقاط خودرو را گرفته بود، طرح نوسازی 90 هزار تاکسی فرسوده توسط دولت باعث امیدواری فعالین صنعت اسقاط خودرو گردید. اما این امیدواری آنچنان دوام نیاورد و با دخالت سلطان رانت ایران یعنی حسین فریدون ، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو تنها مرکز اسقاط خودرو شایلی ۱۷۳۱ را به صورت انحصاری مجاز برای اسقاط تاکسی های فرسوده اعلام نمود. این رانت بزرگ باعث شد: سهم سایر مراکز اسقاط خودرو از این طرح عظیم ملی فقط دیدن کامیون های انباشته از تاکسی های فرسوده باشد که از مقابل مراکز اسقاط به سمت مرکز شایلی ۱۷۳۱ در حال عبور هستند. به علت حجم بالای مراجعه و محدودیت مرکز شایلی ۱۷۳۱ در اسقاط این تعداد تاکسی، تاکسی داران مدت زمان زیادی عملاً بیکار باشند!

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار