نماینده زرند کرمان:
از گزارش‌دهی مسئولین تأمین آب شهرستان خبر دارید؟؟

به گزارش تابناک کرمان، براساس گزارش فوق الذکر دو معنی و مفهوم را تداعی می‌نماید: اول اینکه مسئول آب شرب شهری زرند فردی مطلع، باسواد، با علم کارشناسی و به روز در حوزه مسائل آب شهرستان است, و به این ترتیب اظهار نظر می‌نماید تا اینکه مصرف کنندگان آب یک‌دفعه با مواجه شدن با بحران آب شوکه نشوند، و از آب در حداقل ممکن استفاده نمایند، مسئله دوم اینکه فوق‌العاده بیسواد و هیچ‌گونه اطلاعی از مسائل آب شهرستان نداشته و تنها برای اینکه خودی نشان دهد, این موارد را سر هم و بیان نموده است. وقتیکه مسئولی بخواهد صادقانه صحبت کند گزارش می‌دهد که دوازده حلقه آب برای تأمین آب شرب زرند پس از تصمیمات لازمه در سال...در دشت چترود حفاری گردید. قطعاً زمانیکه چند برابر بیش از ظرفیت تأمین آب سفره‌های زیرزمینی دشت چترود چاه حفاری و به ثانیه در شبانه روز، هفته، ماه، سال و بصورت مستمر بهره‌برداری نمایند، باید فکر می‌کردند که به سرعت سفره‌های آب زیرزمینی دشت را خشک و به تناسب محاسبه بهره‌برداری سالانه پیشبینی می‌کردند که چاه‌ها به ترتیب خشک می‌شوند.

در پروسه چند سال گذشته برای پروژه‌های پیشنهادی تأمین آب چاره‌اندیشی می‌نمودند. در حال حاضر مسئول زرند اعلام می‌کرد که براساس برنامه‌ریزی کارشناسی به موازات اینکه سرحلقه چاه خشک شده از طرح‌های جایگزینی به این ترتیب , استفاده خواهیم کرد. مسئولیت شما در شهرستان زرند اینطور حکم می‌کرده ,که همزمان با بهره برداری واستفاده از منابع آبی چترود، با علم به اینکه بعد از چند سال چاه‌ها خشک می‌شوند، در پی راهکارها و راه حل جدید باشید.

خیلی مایه تأسف است که با این همه بی‌توجهی امروزه خبر فتح می‌دهید که سه حلقه چاه خشک شده آماده باشید که سایر چاه‌ها هم در شرف خشک شدن هستند. وزارت نیرو به تبع آن شرکت سهامی آب منطقه‌ای در استان کرمان چگونه این چنین مسئولینی را تربیت و بر سر پست‌های حساس که با زندگی مردم سر و کار دارد, میگزارند. انتظار شما از بیان چنین اخباری چیست؟ اگر پستی تنظیم شده حقوقی معین شده، سوابق کاری و بازنشستگی تعریف شده، همه و همه برای پاسخگویی به همین سوالات است که از طرف مردم مطرح می‌گردد. چطور مسئول زرند بجای ارائه گزارش از عملکرد خود و همه آنهاییکه همراه وی و در قبال تأمین آب مسئولیت دارند، چنین اخباری را ارائه می‌نماید. منظور از طرح چنین اخباری چیست؟ اینکه خواننده گان نظرات پیگیر تأمین آب شوند؟ پس شما و سازمان شما در طی چند سال گذشته چکاره بوده اید؟
همه مواردیکه مطرح گردید قابل توجه نماینده شهرستان زرند است که مسئولین شهرستان چه گزارش آنی را برای اتلاف وقت و رفع مسئولیت تهیه و ارائه می‌نمایند.
انتهای پیام/حسن اشرف‌گنجویی