شاخصهایی که باعث می شود به خانواده ای یارانه معیشتی تعلق نگیرد
{$sepehr_code_3202}

انتهای پیام/*