هنگام وقوع زلزله و بعد از آن چه باید کرد؟

هنگام وقوع زلزله و بعد از آن چه باید کرد؟انتهای پیام/*