برچسب ها - اشرف گنجویی
برچسب: اشرف گنجویی
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تأمین آب از قنات کوه تخریب شده میرالیاس
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی قنات میرالیاس...
کد خبر: ۸۸۷۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چگونگی احیای قنات بایر شده مرغزار
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در مرغزار...
کد خبر: ۸۸۷۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
بی‌توجهی و اصلاح نکردن «سد خاکی گلار» مسئله‌ساز برای ساکنین منطقه خواهد شد
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی سیلاب های...
کد خبر: ۸۸۷۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چگونگی احیای قنات تخریب شده کوره
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی رشته قنات...
کد خبر: ۸۸۷۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
سد خاکی فرا
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بخش...
کد خبر: ۸۸۷۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
خرابکاری طبیعت در روز روشن طرح آبخیزداری (داوود نامدار - عبد العزیز طاهر پور)
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در دره...
کد خبر: ۸۸۷۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چگونگی اصلاح و تکمیل طرح آبخیرداری مرغزار (جام گوهری)
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در مسیر...
کد خبر: ۸۸۷۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تناقض نیاز آب شرب منطقه بیدشهر با سد سنگ‌وسیمانی تغذیه‌ای دروا؟!!
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی سد سنگ...
کد خبر: ۸۸۷۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
عدم تناسب گذر حجمی آب پل با سیلاب‌های خروجی از اوز؛ تشکیل و راه‌اندازی گندآب
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در محل...
کد خبر: ۸۸۷۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چشمه‌سارهای دره آمرفه حلال مشکل آب شرب منطقه
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بازدید...
کد خبر: ۸۸۷۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
حکایت قنات هود پس از خروج انگلیسی‌ها که‌برای همیشه بایر گردید؛ اهمیت آن برای تأمین آب شرب منطقه
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بازدید...
کد خبر: ۸۸۷۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
ذخیره‌سازی سیلاب‌ها با احداث سد خاکی در دره تاگزو
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در محل...
کد خبر: ۸۸۷۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چشمه‌سارهای سرگردان فل‌ریز پشتوانه تأمین آب شرب اوز
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در رشته...
کد خبر: ۸۸۷۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
مشکلات تأمین آب در شرایط تخلیه سریع سیلاب‌ها از منطقه!!
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در اینجا...
کد خبر: ۸۸۷۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تأمین آب شرب با احیای قنات در دره تاگارمه
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی دره تا...
کد خبر: ۸۸۷۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
مهار آب‌های سطحی با سد خاکی چدروئیه
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در محل...
کد خبر: ۸۸۷۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
نقش تخریبی سیلابهای متمرکز شده اوز در منازل مسکونی و کشاورزی کهنه
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی روستای کهنه...
کد خبر: ۸۸۷۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تخریب قنات کهن در اثر سیلاب‌های فصلی و بی‌توجهی حق آبه‌بران
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بازدید...
کد خبر: ۸۸۷۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تخریب قنات دره شاهی با انجام امور غیرکارشناسی/خاکریز دپو شده و قابل تخریب در برابر هر نوع سیلاب
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بازدید...
کد خبر: ۸۸۷۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
محو آثار باستانی دوهزارساله قنات کوه دره رهنو
« تابناک» حسن اشرف گنجویی و حسن عباسی در بازدید...
کد خبر: ۸۸۷۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵